Sganio Symudol PET/CT - Ysbyty Singleton - Abertawe - De Cymru.

PET/CT-Abertawe

Ysbyty Singleton

Meddygaeth Niwclear ar gyfer Abertawe a De-orllewin Cymru

PET/CT-Abertawe

Gwybodaeth i Glinigwyr

Cwblhau a Chyflwyno Ffurflen Atgyfeirio ar gyfer sganiau PET/CT

  • Lawrlwythwch Ffurflen Atgyfeirio Cleifion ar gyfer sganiau PET/CT Bae Abertawe (cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Atgyfeirio Cleifion ar gyfer sganiau PET/CT Bae Abertawe).
  • E-bostiwch y ffurflen atgyfeirio wedi'i chwblhau at: SBU.PETCTpatientbookings@wales.nhs.uk
  • Dim ond UN ffurflen atgyfeirio fesul e-bost, os gwelwch yn dda!
  • Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth bod yr e-bost wedi ein cyrraedd.
  • Os yw'r atgyfeiriad yn cael ei e-bostio atom o gyfeiriad e-bost GIG y meddyg ymgynghorol sy’n atgyfeirio’r claf, nid oes angen llofnod papur neu lofnod electronig.
  • Os anfonir yr atgyfeiriad atom trwy gyfeiriad e-bost y GIG sy’n wahanol i gyfeiriad y meddyg ymgynghorol (h.y. gan gynorthwyydd clercol, ac ati), bydd angen llofnod papur neu lofnod electronig cyn ei e-bostio atom.

Atgyfeiriadau Preifat

Rydym hefyd yn derbyn atgyfeiriadau preifat.

Lawrlwythiadau a Gwybodaeth Arall

Rhif ffôn Derbynfa Gwasanaeth PET/CT Bae Abertawe: +44 (0)1792 517965
 
Ffurflen Atgyfeirio Cleifion ar gyfer sganiau PET/CT Bae Abertawe F.NM.PT.005r2 Gorffennaf 2020.
Ceisiadau Cyllido ar gyfer Cleifion Unigol
Yma ceir rhestr o’r arwyddion sy’n cael eu hariannu ar hyn o bryd ar gyfer sganiau PET/CT yng Nghymru
Gwasanaethau PET yng Nghymru
Parthau atgyfeirio PET ar gyfer ardal Pen-y-bont ar Ogwr
Parthau atgyfeirio PET ar gyfer ardal Powys
Parthau atgyfeirio PET ar gyfer ardal Hywel Dda

Gwneud Cais Cyllido Claf Unigol i'ch bwrdd iechyd CHI

Gwneud Cais Cyllido Claf Unigol i'ch bwrdd iechyd CHI (Saesneg)

Fideos trwy garedigrwydd Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (Ewch i wefan Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan)